OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Intrede - 1-Petrus 5: 2a - Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover - 1981 - ds.Piet Overduin - R'dam Intrede - 1-Petrus 5: 2a - Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover - 1981 - ds.Piet Overduin - R'dam
Datum 1-4-1981 - Woensdag intrededienst ds.P.Beekhuis door Emeritus ds.Piet Overduin

-----------------------------

Ds. P. Beekhuis bevestigd te Rotterdam

ROTTERDAM — Na twaalf jaar de Christelijke Gereformeerde Kerk van Noordeloos te hebben gediend, werd ds. P. Beekhuis gisteravond als herder en leraar bevestigd van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen. De bevestigingsdienst in het stampvolle kerkgebouw in de Jeruzalemstraat werd geleid door de emeritus-predikant van deze gemeente ds. P. Overduin.

Deze had als tekst gekozen: 1 Petrus 5 vers 2a: „Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover". Ds. Overduin was met de gemeente zeer verblijd dat het eerste beroep dat werd uitgebracht, nadat deze vorig jaar bij het verband der Christelijke Gereformeerde Kerken had aangesloten, door ds. Beekhuis werd aangenomen.

----------------------------

Nadat ds. Beekhuis op de vragen hem door zijn bevestiger gesteld, plechtig met „Ja ik, van ganser harte" had geantwoord, verbond hij zich aan de gemeente met de tekstwoorden uit 1 Corinte 9 vers 16: „Want indien ik het Evangelie verkondig, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig!"

-----------------------------

Preek van Emeritus ds.Piet Overduin

2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover

http://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/5.html

-----------------------------

Opdracht van de overste Herder

-Hoe wij de gemeente mogen zien

-Brood voor het hart

-Arbeid van de herder en leeraar in de gemeente

-----------------------------

zingen ps.100:2,3 - ps.95:1,4 - ps.111:5 - ps.134:3 - ps.23:3

----------------------------

1904 Gereformeerde Kerken in Nederland

1970 Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband

1980 Christelijke Gereformeerde Kerk

De gemeente werd geïnstitueerd op 15 juni 1930 als Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband. Op 27 augustus 1980 werd de gemeente op haar verzoek door de classis Rotterdam met algemene stemmen toegelaten tot het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De gemeente werd bediend door de volgende predikanten:

1930 - 1946 Ds. D.C. Overduin

1947 - 1980 ds. P. Overduin

1981 - 1993 ds. P. Beekhuis

1999 - januari 2007 ds. J.M.J. Kieviet

juni 2007 - heden ds. A. Hoekman

Meer informatie over de geschiedenis van de gemeente is lezen in het gedenkboek van de hand van wijlen dhr. C. van Holten. Het is verschenen onder de titel: In het jubeljaar, 1930-1980, Dit boek, dat vele historische foto's bevat, is niet meer verkrijgbaar.

----------------------------

De Hilversumse ds.D.Chr.Overduin [1935-1990] ging in deze gemeente regelmatig preken voor zijn toen zieke oom Piet Overduin - ds. Daan O. deed zelfs een trouwdienst ..kopieer link

http://www.omsheerenhuis.nl/bestand-zoeken/download/3-oude-testament/2314-psalm-91-1-die-in-de-schuilplaats-des-allerhoogsten-is-gezeten-die-zal-vernachten-in-de-schaduw-des-almachtigen-peter-anita-vermeulen

----------------------------

Over deze kerk schreef ds.DCO. in de Kerkbode Om 'sHEEREN huis

-OUDE LIEFDE- ....kopieer deze link

http://www.omsheerenhuis.nl/component/jdownloads/download/48-uit-de-kerkbode/1908-oude-liefde

---------------------------- 2-Koningen 5:15 en 19a -NU WEET IK-

Deze link kopieren:

http://www.omsheerenhuis.nl/bestand-zoeken/download/3-oude-testament/3392-2-koningen-5-15-en-19a-nu-weet-ik-ca-1979-r-dam

Data

Grootte 9.56 MB
Downloads 188
Aangemaakt 21-06-2017
Gewijzigd 16-11-2017

Download