OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 2 v/a 3,4,5 -  Kernbron van onze ellende welker is de wet des Heeren -1975 Zondag 2 v/a 3,4,5 - Kernbron van onze ellende welker is de wet des Heeren -1975
Datum 28-12-75 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin.

---------------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 2 v/a 3,4,5.

Vraag 3 - Waaruit kent gij uw ellende? - Uit de wet Gods.

Vraag 4 - Wat eist de wet Gods van ons?

Dat leert ons CHRISTUS in een hoofdsom, Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten..

Vraag 5 - Kunt gij dit alles volkomenlijk houden?

Neen ik; want ik ben van nature geneigd, GOD en mijn naaste te haten.

---------------------------

lezen: Deuteronomium 30.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/deut/30.html

---------------------------

Kernbron van onze ellende welker is de wet des Heeren -

Is de wet: van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest.

---------------------------

zingen: ps.81:4,9 - ps.51:1 - ps.106:4.

Data

Grootte 8.01 MB
Downloads 462
Aangemaakt 10-12-2012
Gewijzigd 23-09-2016

Download