OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 2 v/a 3-4-5 De wet als kenbron der ellende - 1969 [4] Zondag 2 v/a 3-4-5 De wet als kenbron der ellende - 1969 [4]
Datum 8-3-1969 - middagdienst -4- ds.D.Chr.Overduin

-----------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 2 v/a 3,4,5

-----------------

Vraag 3 - Waaruit kent gij uw ellende?

Uit de wet Gods.

-----------------

vraag 4 - Wat eist de wet Gods van ons?

Dat leert ons CHRISTUS in een hoofdsom, Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod.

En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten

-----------------

Vraag 5 - Kunt gij dit alles volkomenlijk houden?

Neen ik; want ik ben van nature geneigd, GOD en mijn naaste te haten

-----------------

VAN DES MENSEN ELLENDE

De wet als kenbron der ellende

-De gave Gods

-Het onderwijs in Christus

-De genade des Heilige Geest

------------------

zingen oa ps.68:17

Data

Grootte 7.73 MB
Downloads 141
Aangemaakt 24-01-2018
Gewijzigd 25-01-2018

Download