OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Levensloop ds. D.Chr. Overduin

Ds. D. Chr. Overduin werd geboren op 23 februari 1935. Van 1960 tot 1966 was hij voorganger in diverse gemeenten en evangelisaties en is op 25 maart 1962 voor het eerst in Hilversum voorgegaan, in de morgendienst preekte hij over Zefanja 3 : 12 en in de middagdienst Johannes 12 : 24.

De Hervormd Gereformeerde Gemeente is geïnstitueerd op 18 juni 1966 door ds. Luitjes sr. Door de op 27 september 1966 gekozen en bevestigde ouderlingen en diakenen werd een beroep uitgebracht, en op 8 oktober 1966 nam de heer D. Chr. Overduin uit Sliedrecht het beroep tot predikant naar Hilversum aan. De bevestiging vond plaats op dinsdag 1 november 1966 in het gebouw van de Evangelisch Lutherse kerk te Hilversum. Zijn oom Ds. P. Overduin predikant van de Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband te Rotterdam heeft hem bevestigd met 1 Timotheus 4 : 12: "Niemand verachte uwe jonkheid; maar wees een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid En zijn intree preek was uit Ezechiël 37 : 5 en 6 : "Alzo zegt de Heere, HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden; en Ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben" Er waren drie aandachtspunten = Zet de bazuin aan de mond = Hoort des HEEREN WOORD! = Zeg tot de dorre doodsbeenderen dat zij leven =

 

In 1966 werd er een nieuwe kerk gebouwd voor de Zevende Dags Adventisten die alleen op zaterdag kerkdiensten hielden en mocht de Hervormd Gereformeerde Gemeente vanaf 1967 dit kerkgebouw op zon- en feestdagen en Bijbellezingen huren. Op 12 november 1990 kwam Ds. D. Chr. Overduin op 55 jarige leeftijd te overlijden.