OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Jakobus 1:1 -  Jakobus, de broeder - 1982 * Jakobus 1:1 - Jakobus, de broeder - 1982 *
Datum 09-11-82 - uitgeschreven preek - ds.D.Chr.Overduin

------------------------------

Jakobus 1:1-8

1.Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid. 2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 4 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. 5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en nedergeworpen wordt. 7 Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere. 8 Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.

------------------------------

Thema: Jakobus, de broeder

------------------------------

*Deze Pdf preek staat ook op Mp3 - Bijbellezingen

Data

Grootte 90.86 KB
Downloads 601
Aangemaakt 23-08-2012
Gewijzigd 25-11-2016

Download