OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Lezing Prof. A.vd. Beek - Evangelische liturgie en reformatorische prediking en verschuiving bij de EO Lezing Prof. A.vd. Beek - Evangelische liturgie en reformatorische prediking en verschuiving bij de EO
Datum rond 2010 - lezing Prof.A.van de Beek bij afscheid van Gerad Malkenhorst - bij de EO -

Gerad Malkenhorst is 5 september 2010 overleden

-----------------------------------

Evangelische liturgie en reformatorische prediking en verschuiving bij de EO

-----------------------------------

Het protestantisme verdwijnt. Nee, het evangelicalisme zal juist ten onder gaan. Alister Mc Grath en prof. dr. A. van den Beek verschillen van inzicht over de toekomst van het christendom. Andries Knevel, theoloog en een van de directeuren van de EO, stelt: ‘’We zitten nu geestelijker in elkaar en ik verwacht daarom dat christenen elkaar steeds minder zullen herkennen op grond van het stempel protestants of evangelisch.”

-----------------------------------

Knevel wil het in de kerk leuk hebben? “Ik wil God eren en gesticht worden. Dat zijn de twee belangrijkste functies van een liturgie. De cultuur waarin wij nu leven, vraagt om een vrije liturgische vormgeving aan de ene kant en een persoonlijke en op het hart gerichte prediking. Ik ben er zeer van overtuigd dat dit is wat de kerk nodig heeft. Je hoort en proeft dat verlangen in alle lagen van christelijk Nederland. Mensen willen bevindelijke prediking in een vrije liturgie. In gemeenten waar dat een klein beetje aan de gang is, merk je ook dat een nieuw vuur zich van de mensen meester maakt.”

-----------------------------------

“Aan de voorspelling van Van den Beek dat het evangelicalisme zal verdwijnen, ligt volgens mij iets te veel zijn allergie voor een specifiek element uit de evangelische beweging ten grondslag. Namelijk dat je het met z’n allen fijn moet hebben en Jezus is er eigenlijk alleen als teddybeer of maatje. Ik ontken niet dat dat aspect in de evangelische beweging aanwezig is, maar daarmee doe je geen recht aan de geweldige passie die je in de evangelische beweging ook ziet om niet-gelovige mensen met het Evangelie te bereiken.”

-----------------------------------

In die zin was de EO vroeger meer dan nu een omroep met evangelische trekken. Zijn wij nu een omroep waarvan merkbaar is dat we dezelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt. “Dat weet ik nog niet. Dat moet je van de buitenkant kunnen bekijken. We pakken wel grote thema’s op waar geen pasklare antwoorden op te geven zijn. Vroeger hadden we iets meer de neiging om op ieder potje met een vraag te proberen een deksel te vinden. Eind vorig jaar hadden we het programma Waar was God in 2004 en Waar was Gods hand in de tsunami. Een thema als ‘God in het lijden’ krijgt bij de EO meer aandacht dan vroeger.” De EO speelde een rol in het over kerkmuren heen kijken. Welke rol is nu voor de EO weggelegd nu dat op grote schaal gebeurt? “Daar bezinnen we ons op. De oecumene van het hart was een bijvangst van de EO. Wat eerst het unieke van de EO was, zie je nu overal ontstaan, met name lokaal. Mannendagen, vrouwendagen etc. schieten overal uit de grond. We weten als EO nog niet of we in die nieuwe fase een andere rol moeten spelen. In ieder geval gaan we erin mee en af en toe proberen we het ook vorm te geven.”

-----------------------------------

Het cliché van de jaren zeventig en tachtig was dat er in programma’s een oorzaak werd omschreven, bijvoorbeeld een verkeerde keuze die iemand in zijn leven maakte, dan kwamen de dramatische gevolgen, tot iemand met het geloof in aanraking kwam en alles weer goed kwam. “Dat was er vooral in de jaren negentig. In de jaren zeventig en tachtig hadden we veel meer op alle vragen een pasklaar en systematisch antwoord. We hebben nu meer oog voor de weerbarstigheid van het geloof en het leven dat soms veel rafelranden kent. Daar komt de brede evangelische beweging in Nederland nu ook achter. Leven uit het geloof kan inhouden dat er rafels achterblijven en dat je met grote, onopgeloste vragen blijft zitten. Daar hoort af en toe de schreeuw tot God uit Psalm 42 bij.”

Data

Grootte 3.19 MB
Downloads 235
Aangemaakt 08-11-2016
Gewijzigd 08-11-2016

Download