OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Heidelberger van Kolhbrugge Heidelberger van Kolhbrugge
24 uitgeschreven Heidelbergse Catechismus preken van Hermann Friedrich Kohlbrugge

afkomstig van -> http://www.dewoesteweg.nl/oudvaders/hf-kohlbrugge

---------------------

Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) benadrukte sterk de genadeleer van Luther en Calvijn. Wat is vandaag de dag de betekenis van deze theoloog?

Het belang van dr. H. F. Kohlbrugge voor onze tijd is eens verwoord door dr. C. Graafland (1928-2004):

„Wij kunnen rustig zeggen, dat voor vele predikanten (en gemeenteleden) het vinden van Kohlbrugge een ontdekking en een bevrijding heeft betekend.

Hoevele, vooral jonge predikanten, hebben door middel van zijn preken hun tweede bekering gekend, zoals hij die ook zelf gekend heeft.

De radicalisering van het sola gratia, waarvan zij tevoren slechts een weinig verstonden, heeft hen in de ruimte gesteld. In de ruimte van de genade, in de ruimte van de verkondiging en in de ruimte van de kerk.

Data

Grootte 434.08 KB
Downloads 68
Aangemaakt 12-03-2018
Gewijzigd 12-03-2018

Download