OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Meditatie nr. 46 - Lukas 5: 27-29 - En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem. Meditatie nr. 46 - Lukas 5: 27-29 - En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.
Uit de kerkbode - Om 's HEEREN huis - Oktober 1974

-------------------------------

27. En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.

28. En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.

29. En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.

Data

Grootte 2.03 MB
Downloads 718
Aangemaakt 14-07-2012
Gewijzigd 22-10-2016

Download