OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Meditatie nr. 51 - Johannes 20: 19-20 - Vrede zij ulieden! Meditatie nr. 51 - Johannes 20: 19-20 - Vrede zij ulieden!
Uit de kerkbode - Om 's HEEREN huis - April 1975

-------------------------------

19. Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

20. En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.

Data

Grootte 1.94 MB
Downloads 620
Aangemaakt 16-07-2012
Gewijzigd 22-10-2016

Download