OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Bijbellezingen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Hosea 2: 15-22 - De liefde vergaat nimmermeer - H-1984 Hosea 2: 15-22 - De liefde vergaat nimmermeer - H-1984
Datum 4-9-1984 - Bijbellezing H'sum - ds D.Chr. Overduin

------------------------------

De liefde vergaat nimmermeer

Vragen en antwoorden

------------------------------

lezen/tekst: Hosea 2: 15-22

15 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baäl!

16 En Ik zal de namen der Baäls van haar mond wegdoen; zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden.

17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.

18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.

19 (En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.

20 (En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.

21 En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreël verhoren.

22 En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!

------------------------------

zingen ps.77:8 - ps.100:1,2 - ps.108:3

Data

Grootte 6.81 MB
Downloads 733
Aangemaakt 30-06-2016
Gewijzigd 12-10-2016

Download