OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Bijbellezingen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Hosea 4: 6 - Twistgeding - H-1984 Hosea 4: 6 - Twistgeding - H-1984
Datum 18-9-1984 - Bijbellezing H'sum - ds.D.Chr.Overduin

------------------------------

Twistgeding of beter een Rechtsgeding tussen de Heere en Zijn volk met name de priesters

------------------------------

tekst: Hosea 4: 6 [lezen 1-7]

1 Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israëls! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is; #2 Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden.#3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden.#4 Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten.#5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw moeder uitroeien.

6. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. #7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.

------------------------------

zingen: ps.101:1 - ps.82:3,4 - ps.74:19

Data

Grootte 7.17 MB
Downloads 702
Aangemaakt 30-06-2016
Gewijzigd 12-10-2016

Download