OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Bijbellezingen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Hosea 4: 11 - KENNIS- die door de liefde gedragen wordt - H-1984 Hosea 4: 11 - KENNIS- die door de liefde gedragen wordt - H-1984
Datum 25-9-1984 - Bijbellezing H'sum - ds.D.Chr.Overduin

----------------------------------

KENNIS- die door de liefde gedragen wordt

----------------------------------

lezen/tekst: Hosea 4: 11 [lezen 7-14]

7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.

8 Zij eten de zonde Mijns volks, en verlangen, een ieder met zijn ziel, naar hun ongerechtigheid.

9 Daarom, gelijk het volk, alzo zal de priester zijn; en Ik zal zijn wegen over hem bezoeken, en zijn handelingen hem vergelden.

10 En zij zullen eten, maar niet zat worden, zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte; want zij hebben nagelaten den HEERE in acht te nemen.

----------------------------------

tekstvers: 11. Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.

----------------------------------

12 Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken; want de geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun God weghoereren.

13 Op de hoogten der bergen offeren zij, en op de heuvelen roken zij, onder een eik, en populier, en iepenboom, omdat derzelver schaduw goed is; daarom hoereren uw dochteren, en uw bruiden bedrijven overspel.

14 Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat zij overspel doen; want zij zelven scheiden zich af met de hoeren, en offeren met de snoodste hoeren; het volk dan, dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden.

----------------------------------

zingen: ps.17:7 - ps.73:14 - ps.39:7

Data

Grootte 7.17 MB
Downloads 692
Aangemaakt 30-06-2016
Gewijzigd 12-10-2016

Download