OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Bijbellezingen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Hosea 5: 4b - En den Heeren kennen zij niet - H-1984 Hosea 5: 4b - En den Heeren kennen zij niet - H-1984
Datum 16-10-1984 - Bijbellezing H'sum - ds.D.Chr.Overduin

----------------------------------

GEESTELIJKE DOOD

EN DEN HEERE KENNEN ZIJ NIET.

----------------------------------

lezen/tekst: Hosea 5: 4b [lezen 1-7]

1 Hoort dit, gij priesters! en merkt op, gij huis Israëls! en neemt ter oren, gij huis des konings! want ulieden gaat dit oordeel aan, omdat gij een strik zijt geworden te Mizpa, en een uitgespannen net op Thabor.#2 En die afwijken, verdiepen zich om te slachten; maar Ik zal hun allen een tuchtmeester zijn.#3 Ik ken Efraïm, en Israël is voor Mij niet verborgen; dat gij, o Efraïm! nu hoereert, en Israël verontreinigd is.

tekstvers: 4. Zij stellen hun handelingen niet aan, om zich tot hun God te bekeren; want de geest der hoererijen is in het midden van hen,

----------------------------------

zingen: ps.85:2 - ps.49:7 - ps.119:88

Data

Grootte 7.87 MB
Downloads 709
Aangemaakt 01-07-2016
Gewijzigd 12-10-2016

Download