OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Bijbellezingen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Hosea 1:12 - De gedreigde ondergang - de beloofde opgang - H-1984 Hosea 1:12 - De gedreigde ondergang - de beloofde opgang - H-1984
Datum 16-3-1984 - Bijbellezing H'sum - ds.D.Chr.Overduin

------------------------------

De gedreigde ondergang - De beloofde opgang.

------------------------------

lezen/tekst: Hosea- 1: 8-12

8.Als zij nu Lo-Rucháma gespeend had, ontving zij, en baarde een zoon. 9. En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-Ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn. 10. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden, dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods. 11. En de kinderen van Juda, en de kinderen Israëls zullen samen vergaderd worden, en zich een enig Hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreël zal groot zijn. 12. = tekst- Zegt tot uw broederen: Ammi, en tot uw zusteren: Rucháma.

------------------------------

zingen: ps.106: 22,23,24,25.

Data

Grootte 6.98 MB
Downloads 1.044
Aangemaakt 09-07-2012
Gewijzigd 12-10-2016

Download