OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Bijbellezingen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
1-Koningen 17: 5 - Bevel van de Heere aan Elia -W- 1981 1-Koningen 17: 5 - Bevel van de Heere aan Elia -W- 1981
Datum 24-9-1981 - Bijbellezing Waddinxveen - ds.D.Chr.Overduin

--------------

Bevel van de Heere aan Elia.

Gehoorzaamheid van de profeet

De bedoeling van de Heere in dit alles

--------------

lezen/tekst: 1-Koningen 17: 1-6.

1. En Elía, de Thisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israëls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!

2. Daarna geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende:

3. Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.

4. En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.

5. Hij ging dan heen, en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.

6. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit de beek.

--------------

zingen: ps.119:69,23 - ps.81:12,13,14.

Data

Grootte 6.63 MB
Downloads 839
Aangemaakt 09-07-2012
Gewijzigd 05-09-2018

Download