OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Bijbellezingen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 4: 3 t/m 5  - Offergave -H-1983 Genesis 4: 3 t/m 5 - Offergave -H-1983
Datum 13-9-1983 - Bijbellezing Hilversum - ds.D.Chr.Overduin

---------------

tekst: Genesis 4: 3 t/m 5

3. En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer bracht.

4. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Habel en zijn offer aan;

5. Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel.

---------------

Offergave

---------------

zingen: ps.49:3 - ps.84:2,3 - ps.118:1.

Data

Grootte 8.49 MB
Downloads 1.367
Aangemaakt 31-10-2012
Gewijzigd 05-09-2018

Download