OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Gelijkenissen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 13: 40-43 - Het verborgen Koninkrijk - 1969 [2] Mattheus 13: 40-43 - Het verborgen Koninkrijk - 1969 [2]
Datum 25-3-1969 - ds.D.Chr.Overduin - Bijbellezing H'sum

----------------------

lezen Mattheus 25:31-46 [kopieer link]

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html

----------------------

tekst Mattheus 13:40-43

40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld

41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;

42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore

----------------------

Het verborgen koninkrijk

1. Twee zaaiers

2. Twee zaaisels

3. Twee bestemmingen

4. Goddelijke onderwijzing in deze gelijkenis

-----------------------

zingen ps.119:23,60 - ps.145:7

Data

Grootte 7.7 MB
Downloads 89
Aangemaakt 16-04-2021
Gewijzigd 16-04-2021

Download