OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Gelijkenissen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 13: 31-32 - Het alles overwinnend koninkrijk Gods - 1969 Mattheus 13: 31-32 - Het alles overwinnend koninkrijk Gods - 1969
Datum 22-4-1969 - ds. D.Chr.Overduin - Bijbellezing Hsum

----------------------

lezen Mattheus 13: 31-35 [kopieer link]

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/13.html

----------------------

tekst Mattheus 13: 31-32

Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende:

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad,

hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid;

Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken

----------------------

HET ALLES OVERWINNEND KONINKRIJK GODS;

In haar aanvang

In haar voortzetting

In haar volmaking

----------------------

zingen ps.68:15,16 - ps.145:4,5

Data

Grootte 7.12 MB
Downloads 88
Aangemaakt 22-04-2021
Gewijzigd 22-04-2021

Download