OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Gelijkenissen

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 13: 10-11 - Het verborgen Koninkrijk -1969 Mattheus 13: 10-11 - Het verborgen Koninkrijk -1969
Datum 4-2-1969 - Gelijkenis - ds.D.Chr.Overduin

--------------------------

Het verborgen koninkrijk

Gods genadige verkiezing

Moedwillige verharding

Rechtvaardig oordeel

--------------------------

tekst: Mattheus 13: 10-11

10. En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?

11. En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.

--------------------------

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/13.html

--------------------------

zingen: ps.119: 17,69

Data

Grootte 8 MB
Downloads 1.402
Aangemaakt 14-06-2012
Gewijzigd 20-10-2016

Download