OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Offerdienst

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 4: 3-5 - Inleiding offerdienst - 1983 [1] Genesis 4: 3-5 - Inleiding offerdienst - 1983 [1]
Datum 13-9-1983 -[1]- Bijbellezing H'sum - ds.D.Chr.Overduin

--------------

Inleiding van de offerdienst

--------------

tekst: Genesis 4: 3-5 - Offerdienst voor Mozes -

3. En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer bracht.

4. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Habel en zijn offer aan;

5. Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel.

Data

Grootte 11.56 MB
Downloads 1.224
Aangemaakt 08-07-2012
Gewijzigd 05-09-2018

Download