OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Preek - ds.Jacobus Overduin - Hebreeen 11: 35 - Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen [...] opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben Preek - ds.Jacobus Overduin - Hebreeen 11: 35 - Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen [...] opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben

ds. Jacobus Overduin 1902-1983

------------------------------

Datum preek onbekend - Ned.Gereformeerd predikant

------------------------------

Jacobus Overduin (Leiden, 27 augustus 1902 - Veenendaal, 4 juni 1983) was een Nederlandse predikant binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij werd bekend vanwege zijn openlijk protest tegen de beperking van het christelijk onderwijs door de nazi's. Hierdoor kwam hij in concentratiekamp Dachau terecht. [Boekje: Hel en Hemel van Dachau]

Zijn vader was hervormd en een aanhanger van de theoloog Hermann Friedrich Kohlbrugge. Zijn moeder was christelijk-gereformeerd en bij die kerk volgde hij catechisatie. Na zijn voortgezette schoolopleiding (gymnasium) studeerde hij theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Hij was predikant in Sleen (1930), Kampen (1933), Arnhem (1939), Amsterdam (1946 voor de evangelisatie-arbeid) en Veenendaal (1953-1964).

-------------------------------

lezen Hebreeen 12:1-13 [NBG vertaling]

Opwekking tot trouw

1.Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. 2.Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 3.Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. 4.Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, 5.en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, 6.want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. 7.Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? 8.Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen. 9.Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? 10.Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. 11.Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. 12.Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, 13en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze.

-------------------------------

tekst Hebreeen 11:35 [NBG vertaling]

35 Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben.

-------------------------------

Gezang 73 - ps.51:2,5 - ps.118:6 - Gezang 111: 1 t/m 5 en 10

------------------------------

Midden in de preek mist een stukje.

Data

Grootte 3.46 MB
Downloads 869
Aangemaakt 11-06-2017
Gewijzigd 09-07-2019

Download