OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Lezing Prof.dr.A de Reuver - Hartslag van de prediking - 2017 Lezing Prof.dr.A de Reuver - Hartslag van de prediking - 2017
26 september 2017 - Nieuwe Tongen - Hervormd Centrum Elim

---------------------------

Gelezen/gebed door ds. M.J. van Middelkoop: Romeinen 10:12-21

---------------------------

12.Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.

13.Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

14.Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

15.En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

16.Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?

17.Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

18.Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.

19.Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u jaloers maken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken.

20.En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.

21.Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.

--------------------------

Lezing en vragen: Prof.dr. Arie de Reuver

Hartslag van de prediking als werkplaats voor de Geest,

de tegenwoordigheid van Christus en de grond van het geloof.

---------------------------

zingen ps.56:6 - ps.98:1 - ps.119:47 en 53

---------------------------

Slotgebed ds. A de Reuver

Data

Grootte 9.69 MB
Downloads 943
Aangemaakt 02-10-2017
Gewijzigd 17-06-2019

Download