OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Uitgeschreven preken

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 1 v/a 1 - Troost - 1987 [5] Zondag 1 v/a 1 - Troost - 1987 [5]
Datum 4-10-1987 - uitgeschreven preek [5] ds.D.Chr.Overduin

---------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 v/a 1

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alleheerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

---------------------

THEMA: TROOST

---------------------

Schriftlezing: Mattheüs 6:19-34.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/6.html

---------------------

zingen: ps.1:1 - ps.1:2 - ps.27:3,4,5 - ps.27:7

---------------------

Preek ook te beluisteren

Data

Grootte 46.33 KB
Downloads 1.292
Aangemaakt 29-01-2011
Gewijzigd 25-02-2018

Download