OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Uitgeschreven preken

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Jakobus 1: 2-4 - Vreugde vanwege de vrucht - 1982 Jakobus 1: 2-4 - Vreugde vanwege de vrucht - 1982
Datum 16 november 1982 Ds. D. Chr. Overduin

-----------------------

Schriftlezing : Jakobus 1 : 1 - 7

tekst Jakobus 1 vers 1 t/m 4

-----------------------

Zingen : Psalm 139 : 14 Ps.31 : 12,13 Ps. 73 : 1

-----------------------

Jakobus 1

1 Jakobus, een dienstknecht van God en den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid. 2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 4 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. 5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij [ze] van God begeren, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar dat hij [ze] begeerde in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven op- en neergeworpen wordt. 7 Want die mens menen niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere.

-----------------------

Vreugde vanwege de vrucht

Data

Grootte 198.99 KB
Downloads 111
Aangemaakt 22-10-2020
Gewijzigd 22-10-2020

Download