OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Uitgeschreven preken

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Ezechiel  37: 4-5 - Intreepreek Ds. Daan Christiaan Overduin - 1966 Ezechiel 37: 4-5 - Intreepreek Ds. Daan Christiaan Overduin - 1966
Datum 1-11-1966 - lokatie Evang. Luthersekerk Bergweg Hilversum

--------------------------

Intree preek D.Chr.Overduin

--------------------------

Na bevestigd te zijn door

ds.P.Overduin van Rotterdam

--------------------------

lezen Ezechiel 37: 1-14

http://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/37.html

--------------------------

tekst Ezechiel 37: 4 en 5

4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: Gij dorre beenderen! hoort des HEEREN woord.

5 Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden.

--------------------------

De Goddelijke opdracht

De omstandigheden onder welk deze opdracht is gegeven

De inhoud van de opgedragen profetie

De onvoorwaardelijke vervulling van deze profetie

--------------------------

zingen ps.123:1,2 - ps.119:20 - ps.85:2,4 - ps.69:14

Data

Grootte 8.74 MB
Downloads 1.488
Aangemaakt 06-05-2017
Gewijzigd 29-09-2020

Download