OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Uitgeschreven preken

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 12: 1 - Lukas 19: 9 - Mensen op weg - 1990 Genesis 12: 1 - Lukas 19: 9 - Mensen op weg - 1990
Datum 7-10-1990 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------

tekst: Genesis 12: 1. De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.

-------------------------

tekst: Lukas 19: 9. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. -------------------------

MENSEN OP WEG

Vasthouden [ons vasthouden]+ Vastgehouden [door de Heere].

-------------------------

zingen: ps.105:1 t/m 6 en 11,12.

-------------------------

Dit is de laatste zondag van

ds.Daan Christiaan Overduin

geb. 23-2-1935 + ovl. 12-10-1990

-------------------------

dienst ook elders op deze site te beluistereen

Data

Grootte 216.6 KB
Downloads 100
Aangemaakt 13-10-2020
Gewijzigd 13-10-2020

Download