OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 6 v/a 16-19 - Van des mensen verlossing - 1987 Zondag 6 v/a 16-19 - Van des mensen verlossing - 1987
Datum 6-12-1987 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin.

------------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 6 v/a 16-19

Vraag 16. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? - Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur,die gezondigd had, voor de zonde betaalde; en dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen.

Vraag 17. Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? - Opdat Hij, uit kracht zijner Godheid, den last van den toorn Gods, aan zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven.

Vraag 18. - Maar wie is deze Middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? - Onze Heere Jezus Christus , die ons van God tot wijsheid,rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is.

Vraag 19. - Waaruit weet gij dat? - Uit het Heilig Evangelie,hetwelk God zelf eerstelijk in het Paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige Patriarchen en Profeten laten verkondigen, en door de offerande en andere ceremoniën der Wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn eniggeboren Zoon vervuld.

-----------------------

lezen: 1-Johannes 1

http://www.statenvertaling.net/bijbel/1joh/1.html

-----------------------

"Van des mensen verlossing"

Het woord des levens geopenbaard in het vlees.

-----------------------

zingen: ps.24:4,5 - ps.89: 2-4.

Data

Grootte 6.91 MB
Downloads 1.023
Aangemaakt 08-01-2013
Gewijzigd 27-02-2018

Download