OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 1 v/a 1 - inleiding - De inhoud van de Enige, Levende en Eeuwige Troost - 1972 [1] Zondag 1 v/a 1 - inleiding - De inhoud van de Enige, Levende en Eeuwige Troost - 1972 [1]
Datum 30-7-1972 - middagdienst -1- ds.D.Chr.Overduin

-----------------

lezen Jesaja 40: 1-8

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/40.html

-----------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 v/a 1

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder denwil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt

-----------------

Wat is uw enige Troost? [inleiding]

De inhoud van de Enige, Levende en Eeuwige Troost

-----------------

zingen ps.65:4 - ps.95:1,2,3,4 ps.38:22

Data

Grootte 7.38 MB
Downloads 1.036
Aangemaakt 23-01-2018
Gewijzigd 24-01-2018

Download