OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 1 v/a 1 - De inhoud van de Enige, Levende en Eeuwige Troost - 1972 [2] Zondag 1 v/a 1 - De inhoud van de Enige, Levende en Eeuwige Troost - 1972 [2]
Datum 6-8-1972 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin

------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 v/a 1 [2]

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt

-----------------

De inhoud van de..

-Enige

-Levende

-Eeuwige Troost

-----------------

zingen ps.138:3,4 - ps.119:62

Data

Grootte 7.29 MB
Downloads 818
Aangemaakt 24-01-2018
Gewijzigd 25-01-2018

Download