OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 1 v/a 1 - Betwist eigendomsrecht - 1969 [2] Zondag 1 v/a 1 - Betwist eigendomsrecht - 1969 [2]
Datum 19-1-1969 - middagdienst [2] ds.D.Chr.Overduin

-------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 v/a 1

-------------------

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

-------------------

Eigendom des Heeren gegrond uit het bloed van Zijn Zoon

-------------------

BETWIST EIGENDOMSRECHT

-Ik was van Hem

-Ik werd van mijzelf

-Hij bracht mij terug

-------------------

zingen ps.121:1,2,4 - ps.75:6

Data

Grootte 8.04 MB
Downloads 1.198
Aangemaakt 19-02-2018
Gewijzigd 20-04-2021

Download