OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 6 v/a 16-17-18 - Van de Verlosser - 1973 Zondag 6 v/a 16-17-18 - Van de Verlosser - 1973
Datum 28-1-1973 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin

----------------

lezen Lukas 24: 36-53

https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/24.html

----------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 6 v/a 16-17-18

Vraag 16 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?

Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde; en dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen.

Vraag 17 Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat Hij, uit kracht zijner Godheid , den last van den toornGods , aan zijn mensheid zou kunnen dragen , en ons de gerechtigheid enhet leven zou kunnen verwerven en wedergeven.

Vraag 18- Maar wie is deze Middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? . Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid,rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is

-----------------

VAN DE VERLOSSER

Wie Hij is

KEN-BRON voor Zijn persoon en werk

-----------------

zingen ps.119:22,23,53,65

Data

Grootte 7.64 MB
Downloads 783
Aangemaakt 27-02-2018
Gewijzigd

Download