OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 1: 20 -21 - Jozef, zoon van David - Zijn rechtvaardigheid, liefde, en ontferming - 1987 Mattheus 1: 20 -21 - Jozef, zoon van David - Zijn rechtvaardigheid, liefde, en ontferming - 1987
Datum 20-12-87 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin

-----------------------------

tekst: Mattheus 1: 20-21 [lezen:18-25]

20. En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest.

21. En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/1.html

-----------------------------

JOZEF, ZOON VAN DAVID.

Zijn rechtvaardigheid, liefde en ontferming.

-----------------------------

zingen: ps.77: 1,3 - ps.130: 1 t/m 4 - ps.138: 3

Data

Grootte 5.58 MB
Downloads 1.482
Aangemaakt 09-01-2013
Gewijzigd 23-01-2018

Download