OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 2: 21 - De weg van het Kind naar Egypte - 1984 Mattheus 2: 21 - De weg van het Kind naar Egypte - 1984
Datum 30-12-1984 - morgendienst - ds D.Chr.Overduin

------------------------

lezen Psalm 129

1 Een lied Hammaaloth. Zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af, zegge nu Israël;

2 Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd; evenwel hebben zij mij niet overmocht.

3 Ploegers hebben op mijn rug geploegd; zij hebben hun voren lang getogen.

4 De HEERE, Die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouwen.

5 Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die Sion haten.

6 Laat hen worden als gras op de daken, hetwelk verdort, eer men het uittrekt;

7 Waarmede de maaier zijn hand niet vult, noch de garvenbinder zijn arm;

8 En die voorbijgaan, niet zeggen: De zegen des HEEREN zij bij u! Wij zegenen ulieden in den Naam des HEEREN.

------------------------

tekst Mattheus 2: 21 [lezen 19-23]

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/2.html

21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls.

-----------------------

De weg van het Kind naar Egypte

Verblijd in Egypte

De weg terug uit Egypte

-----------------------

zingen ps.77:9 - ps.81:5,11 - ps.68:15,16

-----------------------

slechte opname

Data

Grootte 6.36 MB
Downloads 706
Aangemaakt 05-05-2017
Gewijzigd

Download