OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 28: 8-9 - De Heere is waarlijk opgestaan - [2] -1984 Mattheus 28: 8-9 - De Heere is waarlijk opgestaan - [2] -1984
Datm 22-4-1984 - 1e Paasmiddag - ds.D.Chr.Overduin

---------------------

lezen Mattheus 28: 1-10

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/28.html

tekst Mattheus 28: 8-9

8 En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij henen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen.

9 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.

---------------------

De Heere is waarlijk opgestaan

Weg van het graf

Terug met vreze en grote blijdschap

De groetenis van de Heere Jezus

---------------------

zingen ps.56:5 - ps.72: 1,6,7,8,11

Data

Grootte 6.5 MB
Downloads 627
Aangemaakt 08-05-2017
Gewijzigd

Download