OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 1: 22-23 - Wonderen van Zijn hand - kerst 1970 Mattheus 1: 22-23 - Wonderen van Zijn hand - kerst 1970
Datum 25-12-1970 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

-------------------

tekst: Mattheus 1:22-23

22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:

23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons

-------------------

Wonderen van Zijn hand

-Heils geschiedenis

-Heils vervulling

-Heils verlustiging

-------------------

1e Kerstdag

Data

Grootte 6.63 MB
Downloads 573
Aangemaakt 11-12-2017
Gewijzigd 27-01-2018

Download