OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 4: 10 - Lukas 22: 44 - De Stem van het Bloed - 1990 Genesis 4: 10 - Lukas 22: 44 - De Stem van het Bloed - 1990
Datum 25-3-1990 - morgendienst - ds. D.Chr.Overduin.

-------------------------

tekst: Genesis 4: 10 [lezen:1-11]

10 En God zeide: Wat hebt gij gedaan? daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/4.html

-------------------------

tekst: Lukas 22: 44

44. En in zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

-------------------------

DE STEM VAN HET BLOED.

-------------------------

zingen: ps.22:1,5 - ps.89:16,17,18 - ps.60:2

Data

Grootte 6.18 MB
Downloads 1.652
Aangemaakt 20-08-2012
Gewijzigd 27-07-2020

Download