OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Categorie: Meditaties uit - Om -s HEEREN huis
 
pdf.png Meditatie nr. 103 - Johannes 3: 16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe
pdf.png Meditatie nr. 104 - Lukas 2: 26 - En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien
pdf.png Meditatie nr. 105 - Lukas 8: 49b - Uw dochter is gestorven; zijt den Meester niet moeielijk - 50b - Vrees niet, geloof alleenlijk
pdf.png Meditatie nr. 106 - Johannes: 17a - En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit
pdf.png Meditatie nr. 107 - Jesaja 52: 1-2 - Vruchten van Jezus dood en opstanding
pdf.png Meditatie nr. 108 - Handelingen 2: 19b - Tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp
pdf.png Meditatie nr. 109 - Handelingen 5: 23 - Wij vonden wel den kerker met alle verzekerdheid toegesloten, en de wachters buiten staande voor de deuren; maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen
pdf.png Meditatie nr. 110 - Kolossensen 2: 14 - Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende
pdf.png Meditatie nr. 111 - Prediker 1: 15 - Het kromme kan niet recht gemaakt worden; en hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden
pdf.png Meditatie nr. 112 - Romeinen 3: 27-28 - Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet