OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 1 v/a 1 - Zijn eigendom...1975 [3] Zondag 1 v/a 1 - Zijn eigendom...1975 [3]
Datum 23-11-1975 - middagdienst [3] ds.D.Chr.Overduin.

--------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 v/a 1.

Vraag 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alleheerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

--------------------

tekst: Psalm 23: 4.

4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

--------------------

Zijn eigendom - Betaling - Verlossing - Bewaring - Vereniging.

--------------------

zingen ps.121:1 t/m 4 - ps.73: 9,10.

Data

Grootte 7.47 MB
Downloads 548
Aangemaakt 06-12-2012
Gewijzigd 19-02-2018

Download