OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 2 v/a 3,4,5 -  Deuteronomium 30: 6 -  Onzer ellende - 1976 Zondag 2 v/a 3,4,5 - Deuteronomium 30: 6 - Onzer ellende - 1976
Datum 4-1-76 - middagdienst - deel 2 - ds.D.Chr.Overduin.

--------------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 2 v/a 3,4,5

Vraag 3 - Waaruit kent gij uw ellende? - Uit de wet Gods.

Vraag 4 - Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons CHRISTUS in een hoofdsom, Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten..

Vraag 5 - Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Neen ik; want ik ben van nature geneigd, GOD en mijn naaste te haten.

--------------------------

tekst: Deuteronomium 30: 6.

6.En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet.

--------------------------

ONZER ELLENDE.

De wet van de: Vader de Zoon en de Heilige Geest.

--------------------------

zingen ps.19:4,5 - ps.70:3.

Data

Grootte 7.63 MB
Downloads 488
Aangemaakt 10-12-2012
Gewijzigd 23-09-2016

Download