OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 4 v/a 9-10 - Recht of onrecht - 1987 [1] Zondag 4 v/a 9-10 - Recht of onrecht - 1987 [1]
Datum 15-11-1987 - middagdienst [1] ds.D.Chr.Overduin.

-----------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 4 v/a 9-10.

Vraag 9. Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? - Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen; maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels, van deze gaven beroofd.

Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? - Neen Hij, geenszins; maar Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeborene en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardigoordeel tijdelijk en eeuwiglijk; gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,om dat te doen.

------------------

lezen: Galaten 3.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gala/3.html

------------------

RECHT OF ONRECHT.

------------------

zingen: ps.84:4 - ps.73:13,14 - ps.52:1 - ps.79:4.

Data

Grootte 6.6 MB
Downloads 430
Aangemaakt 08-01-2013
Gewijzigd 18-02-2018

Download