OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag  6 v/a 18-19 -  Van des mensen verlossing - 1987 Zondag 6 v/a 18-19 - Van des mensen verlossing - 1987
Datum 20-12-87 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 6 v/a 18-19.

Vraag 18 - Maar wie is deze Middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? . -Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid,rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is.

Vraag 19. - Waaruit weet gij dat? - Uit het Heilig Evangelie,hetwelk God zelf eerstelijk in het Paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige Patriarchen en Profeten laten verkondigen, en door de offerande en andere ceremoniën der Wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn eniggeboren Zoon vervuld.

-------------------------

lezen: Johannes 1

http://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/1.html

-------------------------

'Van des mensen verlossing'

Het woord is vlees geworden.

-------------------------

zingen: ps:65:1,4,6,7 - ps.67:2.

Data

Grootte 7.2 MB
Downloads 354
Aangemaakt 08-01-2013
Gewijzigd 23-09-2016

Download