OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 1 v/a 1 -  Troost - 1978 Zondag 1 v/a 1 - Troost - 1978
Datum 26-11-1978 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin.

----------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 v/a 1.

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.-

----------------

lezen: Psalm 23:1-6 -1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. -2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. -3. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. -4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.-5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. -6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

----------------

Troost.

----------------

zingen: ps.86:3 - ps.9:19 - ps.23:1,2,3 - ps.100:2.

Data

Grootte 7.58 MB
Downloads 584
Aangemaakt 04-02-2013
Gewijzigd 19-02-2018

Download