OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 2 v/a 3 - Een liefdevol God - Een liefdeloos schepsel - 1984 Zondag 2 v/a 3 - Een liefdevol God - Een liefdeloos schepsel - 1984
Datum 11-11-1984 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin

-----------------------

lezen Psalm 1

1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; 2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. 4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft. 5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. 6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.

-----------------------

tekst Heidelbergse Catechismus Zondag 2 v/a 3

Waaruit kent gij uw ellende?

Uit de wet Gods.

-----------------------

Een liefdevol God

Een liefdeloos schepsel

-----------------------

zingen ps. 19:4 - ps.1: 1 - ps.68: 3,4 - ps.119:8

Data

Grootte 6.74 MB
Downloads 176
Aangemaakt 18-05-2017
Gewijzigd 24-05-2017

Download