OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 4 v/a 9-10-11 - In Hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden - 1981 [1] Zondag 4 v/a 9-10-11 - In Hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden - 1981 [1]
Datum 13-12-1981 - middagdienst -1- ds.D.Chr.Overduin

--------------------

lezen Micha 6

http://www.statenvertaling.net/bijbel/mich/6.html

--------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 4 v/a 9-10-11

Vraag 9

Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan?

Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen; maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels, van deze gaven beroofd.

Vraag 10

Wil God zulke ongehoorzamheid en afval ongestraft laten? Neen Hij, geenzins; maar Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeborene en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk; gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt iseen iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,om dat te doen.

Vraag 11

Is dan God ook niet barmhartig?

God is wel barmhartig , maar Hij is ook rechtvaardig : daarom zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde.

-----------------------

In Hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden

-----------------------

Zingen ps.92:8 - ps.106:2,3,4 - ps.84:5

-----------------------

Vervolg 20-12-81

-----------------------

In deze dienst een Jubileum: Willem Loman was ruim 13 jaar koster

staat niet bij deze preek ivm lengte opname.

Data

Grootte 6.4 MB
Downloads 250
Aangemaakt 28-05-2017
Gewijzigd 29-05-2017

Download