OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 3 v/a 6-7-8 - De schuldvraag - 1981 Zondag 3 v/a 6-7-8 - De schuldvraag - 1981
Datum 6-12-1981 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin

----------------------

lezen Romeinen 5: 12-21

http://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/5.html

----------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 3 v/a 6-7-8

Vraag 6

Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?

Neen Hij; maar God heeft den mens goed , en naar Zijn evenbeeld geschapen , dat is, in ware gerechtigheid en heiligheid,opdat hij God zijn Schepper recht kennen, Hem van harte lief hebben, en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,om Hem te loven en te prijzen.

Vraag 7

Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?

Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouderen, Adam en Eva, in het Paradijs , waar onze natuur; zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden.

Vraag 8

Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?

Ja wij ; tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.

-----------------------

zingen ps.25:5 - ps.90:4,5,6 - ps.143:2

Data

Grootte 7.16 MB
Downloads 189
Aangemaakt 28-05-2017
Gewijzigd 28-05-2017

Download