OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 4 v/a 9-10-11 - Bij God wordt het onrecht niet gevonden - 1981 [2] Zondag 4 v/a 9-10-11 - Bij God wordt het onrecht niet gevonden - 1981 [2]
Datum 20-12-1981 - middagdienst -2- ds.D.Chr.Overduin

---------------------

lezen Maleachi 3

http://www.statenvertaling.net/bijbel/male/3.html

---------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 4 v/a 9-10-11

Vraag 9

Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan?

Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels , van deze gaven beroofd.

Vraag 10

Wil God zulke ongehoorzamheid en afval ongestraft laten?

Neen Hij, geenzins; maar Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeborene en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk ; gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,om dat te doen.

Vraag 11 Is dan God ook niet barmhartig?

God is wel barmhartig , maar Hij is ook rechtvaardig : daarom zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde.

----------------------

Bij God wordt het onrecht niet gevonden

----------------------

zingen ps.25:9 - ps.6:1 t/m 5 - ps.130:2

Data

Grootte 6.82 MB
Downloads 237
Aangemaakt 29-05-2017
Gewijzigd

Download