OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 1 v/a 1-2 -  De weg van de troost - 1987 [7] Zondag 1 v/a 1-2 - De weg van de troost - 1987 [7]
Datum 11-10-1987 - middagdienst -7- ds.D.Chr.Overduin

-------------------

lezen Psalm 130

1 Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!

2 HEERE! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.

3 Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?

4 Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

5 Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.

6 Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.

7 Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.

8 En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

-------------------

De weg van de Troost

-------------------

zingen ps.119:17 - ps.130:2 - ps.84:3,4,5 - ps.142:7

Data

Grootte 6.48 MB
Downloads 172
Aangemaakt 31-05-2017
Gewijzigd 31-05-2017

Download