OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 7 v/a 21 - De bloedvloeiende vrouw - 1969 Zondag 7 v/a 21 - De bloedvloeiende vrouw - 1969
Datum 7-9-1969 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin

--------------------

lezen Markus 5

https://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/5.html

--------------------

tekst Markus 5: 34 [vervolg morgendienst]

34 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal

--------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 7 v/a 21

Wat is een waar geloof?

-Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ookeen vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil

--------------------

De bloedvloeiende vrouw

-Veroordeeld door de wet

-Verstrikt in het net

-Op de weg gezet

-Door Jezus gered

--------------------

zingen ps.117 - ps.77: 7 - ps.119:25-26 - ps.25:2

Data

Grootte 8.28 MB
Downloads 150
Aangemaakt 27-12-2017
Gewijzigd 22-01-2018

Download