OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 4 v/a 10 - De toornende God - 1969 Zondag 4 v/a 10 - De toornende God - 1969
Datum 11-5-1969 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin

-------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 4 v/a 10

Wil God zulke ongehoorzamheid en afval ongestraft laten?

-Neen Hij, geenzins; maar Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeborene en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen; gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen

-------------------

DE TOORNENDE GOD

-Hij toornt op mijn gevallen staat

-Hij toornt op mijn verdorven daat

-Hij straft met een volkomen maat

Data

Grootte 6.49 MB
Downloads 191
Aangemaakt 21-01-2018
Gewijzigd 21-01-2018

Download