OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 7 v/a 21 - Van het waarachtig geloof - 1973 [3] Zondag 7 v/a 21 - Van het waarachtig geloof - 1973 [3]
Datum 11-3-1973 - middagdienst -3- ds.D.Chr.Overduin

---------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 7 v/a 21

Wat is een waar geloof?

Antwoord 21 -Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil

Vraag 22 - Wat is dan een Christen nodig te geloven?

Antwoord 22 - Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt , hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren

---------------

VAN HET WAARACHTIG GELOOF

De kennis van het geloof

[wat geloofd wordt]

Het vertrouwen des geloofs

[waarop vertrouwd wordt]

---------------

zingen oa. ps.105:24

Data

Grootte 8.22 MB
Downloads 141
Aangemaakt 29-01-2018
Gewijzigd

Download